Neviete sa rozhodnúť, či si máte kúpiť auto na leasing, alebo na úver?

Podmienky, ktoré Vám nastaví finančná inštitúcia a zároveň aj výška mesačnej splátky, sú pomerne rovnaké. Rozdiely sú podstatné hlavne pre podnikateľov a firmy, ktoré vozidlá resp. predmety odpisujú a uplatňujú si DPH.

V prípade úveru si klient uplatní DPH jednorázovo z celej obstarávacej ceny vozidla v mesiaci, v ktorom sa vozidlo preberie. V prípade finančného leasingu si môžete na začiatku uplatniť DPH iba zo zaplatenej prvej platby t.j. akontácie a postupne z každej splatnej splátky v zmysle splátkového kalendára, ktorý sa stáva daňovým dokladom.

V prípade úveru vystaví predávajúci faktúru alebo kúpnu zmluvu priamo na klienta, a tá je daňovým dokladom. V každom prípade ale platí, že až po riadnom splatení Vám vozidlo ostane a môžete ho následne predať. V prípade operatívneho leasingu máte vozidlo po dobu financovania v nájme a na mesačnej báze je Vám účtovaný prenájom vozidla, kde po dohodnutej dobe financovania vozidlo odovzdáte do leasingovej spoločnosti, alebo si ho môžete odkúpiť za odkupnú hodnotu.

V prípade, že sa neviete rozhodnúť akú variantu zvoliť, sme pripravení Vám poradiť a vyhodnotiť, ktorá je najvýhodnejšia pre Vaše potreby.