Pripoistenie finančnej straty GAP

GAP poistenie

Plnenie z havarijného poistenia je limitované iba do výšky všeobecnej hodnoty motorového vozidla, ktorá najmä v prvých 3 rokoch výrazne klesá. Pripoistenie finančnej straty GAP vám kryje rozdiel medzi nákupnou cenou vozidla a cenou, ktorú malo vozidlo tesne pred vznikom totálnej škody spôsobenej haváriou alebo krádežou.

Pripoistenie GAP je možné dohodnúť na poistnú dobu 3, 4 alebo 5 rokov až do výšky 100 000 Eur.

Pripoistenie finančnej straty GAP sa dojednáva ako dodatkové poistenie k havarijnému poisteniu.