Havarijné poistenie

Na čo slúži havarijné poistenie?

Stáva sa veľmi často, že auto poškodí zver, či rôzne živly, no aj iné auto, ktoré z miesta nehody zmizne a už ho nikdy nikto nevypátra. V prípade, že chcete pred takýmito druhmi poškodenia chrániť vlastné auto, je dôležité uzatvoriť si havarijné poistenie. To chráni vozidlo pred externými škodami.

V prípade, že na poistenom vozidle vznikne škoda, takáto poistka finančne pokryje jeho opravu, prípadne kúpu nového.

Havarijná poistka vo väčšine prípadov kryje tieto riziká:
  • havária
  • vandalizmus
  • krádež
  • krádež alebo poškodenie batožiny prepravovanej vo vozidle
  • poškodenie čelného skla
  • poškodenie živlami
  • úraz a trvalé následky v dôsledku havárie

Bežnou súčasťou havarijného poistenia sú aj asistenčné služby, ktoré môžu pomôcť v prípade mechanickej poruchy a následného odťahu vozidla, oprave defektu či úhrade výdavkov na náhradné ubytovanie.