Overenie vozidla

Nekupujte mačku vo vreci

Preverenie vozidla

V prípade obstarania jazdených vozidiel Vám odporúčame a vieme zabezpečiť ich preverenie na získanie pravdivých skutočností ohľadom ich histórie prostredníctvom spolupracujúcej agentúry. Na základe dokladovej a fyzickej previerky získate odborný certifikát posudzujúci stav vozidla. V prípade potreby vieme zabezpečiť aj odborný znalecký posudok na predmet financovania.

Základné informácie môžete získať aj individuálne prostredníctvom verejne dostupných portálov:

Register prefinancovaných vizidiel  – databáza Asociácie lízingových spoločností SR

Register založených vozidiel – databáza Notárskeho registra

Register odcudzených vozidiel – databáza MV SR

Overenie technickej kontroly vozidla – databáza STK

Overenie emisnej kontroly vozidla – databáza EK

Overenie kontroly originality – databáza KO

Výpis z registra prevádzkových záznamov – databáza počtu najazdených km