PZP

Na čo slúži PZP?

Vďaka PZP je krytá škoda na cudzom aute, ktorú ste spôsobili. V prípade, že si vlastné auto poškodíte sami, nebude vám nahradená škoda. PZP kryje škody, ktoré vznikli pohybujúcim sa autom (náraz do druhého auta v premávke, či na parkovisku, poškodenie hnuteľných aj nehnuteľných vecí, poškodenie zdravia účastníkov autonehody či chodcov).

V prípade vzniknutej škody poisťovňa za poistenca uhradí
  • škody na zdraví a náklady spojené s prípadným usmrtením
  • škody, ktoré sú spojené s poškodením, zničením, krádežou alebo stratou veci
  • ušlý zisk
  • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov
Dôležité informácie
  1. Pri vybavovaní PZP potrebujete občiansky preukaz a osvedčenie o evidencii vozidla, t.j. technického preukazu vozidla, ktoré chcete poistiť
  2. Od 1. októbra 2019 sú motoristi povinní preukazovať PZP už len zelenou kartou, bez ohľadu na to, či jazdia v zahraničí alebo doma
  3. PZP musia mať všetky vozidlá alebo prívesy s evidenčným číslom. Takisto aj niektoré špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú po ceste (traktor, vysokozdvižný vozík či kosačka)