PREVERENIE

V prípade obstarania jazdených vozidiel odporúčame ich preverenie na získanie pravdivých skutočností ohľadom ich histórie.

 

Základné preverenie na verejne dostupných portáloch:

(databáza Asociácie lízingových spoločností SR)

(databáza Notárskeho registra)

(databáza STK)

(databáza EK)

(databáza KO)

 

Podrobné preverenie automobilov pozostávajúce z dokladovej evidenčnej previerky, fyzickej kontroly a expertízy automobilu

Možnosť vypracovania znaleckého posudku na osobný, úžitkový alebo nákladný automobil, stroj alebo technológiu