ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY

Prepisy vozidiel v rámci SR

(odhlásenie, prihlásenie vozidiel na dopravnom inšpektoráte)

 

Vybavenie agendy individuálneho dovozu vozidla